Diefstal GPS-systemen

Tips om te voorkomen of te beperken

Verschillende media hebben erover bericht: de roof van zeer kostbare GPS-systemen uit tractoren door mobiele bendes, leidt momenteel tot miljoenen euro’s schade bij agrarische bedrijven door het hele land. In 2019 en 2020 is door deze diefstallen voor ruim 2 miljoen aan schade ontstaan door vervanging, reparatie en stilstand van machines.

Goed georganiseerde internationale criminele bendes hebben het voorzien op de kostbare GPS-systemen die voor agrariërs een onmisbaar onderdeel zijn voor precisielandbouw. Deze diefstallen hebben een grote impact. Niet alleen is de schrik groot voor de agrarisch ondernemer en zijn gezin, ook is de apparatuur cruciaal om met precisie de akkers te kunnen bewerken. Daarnaast gaat het om zeer kostbare systemen, met een waarde die kan oplopen tot € 20.000 per systeem.

Voorkomen, beperken en verzekeren

Daarom is het als agrarisch ondernemer belangrijk om op de hoogte te zijn van manieren om de kans op diefstal van GPS-systemen mogelijk te verkleinen. Voorzichtig omgaan met uw tractoren en hun systemen is van belang om deze nare gebeurtenissen en mogelijke schade voor de bedrijfsvoering te voorkomen. Want wanneer u tijdens het poten, zaaien, schoffelen en/of ploegen zonder GPS-systeem zit, wordt het werk vertraagd. Of u raakt bij diefstal mogelijk al uw waardevolle data kwijt.

Wat kunt u doen om diefstal te voorkomen of te beperken?

Wij denken graag met u mee en adviseren om extra voorzichtig met uw materieel om te gaan. Als agrarisch bedrijf beschikt u vaak over open schuren, waardoor diefstal-gevaar ontstaat. Misschien heeft u zelf al de nodige maatregelen genomen, maar wij delen graag onderstaande tips:

  • Zet de tractor in een afgesloten en vergrendelde schuur of ruimte die voorzien is van deugdelijk hang- en sluitwerk;
  • Zet de tractor op slot en laat de sleutel er niet in zitten;
  • Veel GPS modules kunt u loskoppelen. Haal de GPS-module uit de tractor en leg hem binnen neer. Ook als u de tractor op het land laat staan. Kortom: GPS eruit, slot erop!;
  • Detectiealarm op het erf;
  • Sla regelmatig alle data van de GPS extern op. Als de GPS gestolen wordt, bent u niet alle data kwijt.

Als u de kans op diefstal zoveel mogelijk heeft voorkomen en beperkt, kunt u nadenken over het verzekeren van het diefstal-risico. Het is namelijk mogelijk om het GPS-systeem hiertegen te verzekeren. Neem hiervoor contact op met één van onze adviseurs.