30 tot 40 procent van de grote bedrijfsbranden wordt veroorzaakt door een defect in de elektra. Brand wil je voorkomen. Het is daarom slim om niet alleen de verplichte keuringen van elektrische installaties te laten uitvoeren, maar ook regelmatig onderhoud te plegen. Univé helpt met advies.

Veel agrariërs investeren in elektrische installaties in hun stallen. “We merken dat het onderhoud van deze elektrische apparatuur niet altijd prioriteit heeft bij de ondernemers”, vertelt Bas Luitjes, risicodeskundige bij Univé. “Ze vertrouwen er vaak op dat als een installatie eenmaal is aangelegd, die gewoon goed blijft werken. Toch hebben de omstandigheden in stallen – denk aan de aanwezigheid van stof, vocht en ammoniak – invloed op de werking van de apparatuur. Bovendien verouderen en slijten elektrische installaties en kunnen ze beschadigd raken. Soms hangen kabels los of deugen de aansluitingen niet. Er ontstaan dan gevaarlijke situaties.”

Oorzaak van stalbranden

“Met alle nare gevolgen van dien”, vervolgt Bas’ collega Gerold de Jonge. “Defecten in elektra zijn namelijk de grootste oorzaak van stalbranden. Helaas weten teveel agrariërs uit ervaring hoeveel impact een brand heeft. Op henzelf, hun gezin, hun dieren én de bedrijfscontinuïteit.” Een periodieke inspectie van elektrische installaties is vaak verplicht. “Univé zet voor deze inspecties externe keuringsbedrijven in”, geeft Gerold aan. “Zij controleren of de apparatuur aan de wettelijke eisen voldoet en brengen de risico’s in kaart.”

Voorkomen en beperken

Als risicodeskundigen staan Bas en Gerold de klant bij met aanvullend advies. Want met een keuring ben je er eigenlijk nog niet. “Niet iedereen weet dat de wettelijke brandveiligheidsnormen slechts minimale veiligheidseisen zijn”, aldus Gerold. “Zelfs als je daaraan voldoet, kan het gebeuren dat je bedrijf afbrandt door een storing in de elektra. 100 procent zekerheid heb je natuurlijk nooit, maar wij kijken samen met de klant verder dan wettelijke eisen. Veel ondernemers ervaren bedrijfsblindheid; ze doen dingen al heel lang op een bepaalde manier. Wij kijken er met een ander oog naar, met de focus op voorkomen en beperken. Ook als het gaat om ver- of nieuwbouw. Soms kan een kleine tip, bijvoorbeeld over de keuze voor brandwerende isolatie, het risico op brand verkleinen. Dat kán het verschil betekenen tussen een ramp of het voortzetten van het bedrijf.”

Bewustwording

Welk advies hebben Bas en Gerold voor agrariërs die een keuring laten uitvoeren? “Zie zo’n keuringsrapport niet als ‘strafwerk’, maar als een stukje bewustwording”, zegt Gerold. “Het geeft je de kans om installaties veiliger te maken en daarmee de bedrijfsvoering te verbeteren. Zorg er vooral voor dat de installaties ook tussen de keuringen door in de gaten worden gehouden. Wacht bij kleine schades niet tot de volgende keuring, maar los ze op.”

“Onderhoud van elektrische installaties in stallen zou net zo gewoon moeten zijn als het onderhoud van een cv-ketel of auto”, vindt Bas. “De onderdelen gaan dan langer mee en bedrijfsprocessen worden minder vaak onderbroken. Als risicodeskundigen staan we graag naast onze klanten om te helpen. Maak gerust gebruik van die hulp.”

Heeft u vragen of wenst u advies? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Bel hiervoor met 088-1815000 of stuur een mail naar dichtbij.agrarisch@unive.nl