Impact van stalbranden: voorkom het vlammetje

Een stalbrand, het is iets waar je als agrarisch ondernemer niet te maken mee wilt krijgen. Helaas komen zulke branden regelmatig voor. Het leed en de schade wat dit met zich meebrengt, heeft ook effect op de bedrijfscontinuïteit én de hoogte van verzekeringspremies. Daarom kan het als agrariër geen kwaad om het brandrisico binnen het bedrijf onder de loep te nemen.

De meeste stal- en schuurbranden bij agrarische bedrijven ontstaan door de elektrische installatie, of door oververhitting van machines en installaties. Deze elektra bevindt zich vaak niet alleen in de elektrische ruimte, maar ook in de (geautomatiseerde) stal zelf. En dat is een slechte plek, omdat een stal meestal een stoffige en brandgevaarlijke ruimte is. Als daar iets mee misgaat en er een vlammetje ontstaat, heb je dat als boer niet direct in de gaten en zijn de gevolgen groot.

Forse impact

Brand(schade) heeft een forse impact. Als agrarisch ondernemer krijg je te maken met financiële en emotionele gevolgen. Daarnaast is brandveiligheid in de intensieve veehouderij een maatschappelijk thema: stalbranden, met bijbehorend dierenleed, worden breed uitgemeten in de media. Dat laat ondernemers en de branche in het algemeen niet onberoerd. Daarom zijn preventieve maatregelen belangrijk, om agrarische bedrijven te beschermen tegen de gevolgen van stalbranden.

Elektrakeuring tegen stalbrand

Brandschade beperken in een stal is lastig. De winst zit ‘m dan ook in het voorkomen ervan. Daarom is er een nieuwe controle ontwikkeld die puur gericht is op de brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd). Zaken die vanwege automatisering  juist in de legkippen-, kalver- en varkensbedrijven in toenemende mate aanwezig zijn. Deze elektrakeuring (SCIOS Scope 10) is een preventieve keuring, geheel gericht op brandveiligheid. Door deze controle uit te voeren, kunnen mogelijke gebreken opgelost worden en leed en schade zoveel mogelijk voorkomen worden.

Tips om het vlammetje te voorkomen

Onze inspecteurs komen dagelijks een aantal aandachtspunten tegen met betrekking tot het voorkomen van brandrisico. Hieronder geven we u een aantal tips om veelvoorkomende gebreken te verhelpen en zo het vlammetje in uw stal voor te zijn.

  • Voorkom het gebruik van stekkerdozen en verlengkabels voor permanent gebruik;
  • Laat kapotte onderdelen zo snel mogelijk repareren;
  • Vervang automatische schroefzekeringen door smeltzekeringen;
  • defecte TL-lampen direct verwijderen zodat een brand in de armatuur wordt voorkomen;
  • Gebruik installatiematerialen met de juiste IP waarde, welke geschikt zijn voor de ruimte waarin ze worden gemonteerd (Ingress Protection (IP) coderingen meten de beschermingsgraad tegen stof en water);
  • Controleer met de testknop of de aardlekschakelaar goed functioneert.