Ondernemers en Univé: samen sterk tegen stalbranden

Jaarlijks zijn er in Nederland gemiddeld 37 stalbranden. De impact van een stalbrand is enorm. Samen met ondernemers denkt Univé Dichtbij na over hoe we stalbranden kunnen voorkomen. ‘We willen leed voor mens en dier beperken en de branche verzekerbaar houden.’

Dat er iets moet gebeuren, is duidelijk. Naast onnoemelijk dierenleed zijn er ook ingrijpende gevolgen voor de ondernemer wiens stal in vlammen opgaat. En dan hebben we het nog niet over de impact die een stalbrand heeft op de publieke opinie.

Bewustmaking

Univé Dichtbij organiseerde daarom eind 2020 via de livestream het pluimvee-event Brand Meester!, waaraan zo’n 80 grote klanten van Univé deelnamen. Het doel? Bewustmaking van de sector.

Verzekerbaar

“We willen onze klanten verzekerbaar houden,“ zegt Gerrit Rigterink, teamleider Brandacceptatie bij Univé. “Gezien de specifieke, zware risico’s in deze sector is dat een steeds grotere uitdaging. Daarom willen we schade en leed bij voorkeur voorkomen en beperken.”

Uit de sector

Ideeën voor preventieve maatregelen kunnen het beste uit de sector zelf komen, vindt Univé. “Dan krijg je een breed draagvlak”, licht Gerrit toe. “Daarom stelden we vanuit het event een kopgroep met ondernemers en mensen van Univé Dichtbij samen. Zij brainstormden samen over preventieve maatregelen. De kopgroep legde de ideeën ter beoordeling voor aan een klankbordgroep: zo’n 10 à 12 pluimveehouders uit onze klantenkring.”

Steentje bijdragen

Pluimvee- en vleeskalverhouder Herman Keurhorst (45) uit Beemte-Broekland zat in de kopgroep. Herman runt met zijn gezin een bedrijf met 30.000 hennen en 1250 vleeskalveren. “We moeten er binnen de sector alles aan doen om stalbranden te voorkomen”, zegt Herman. “Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar een stalbrand is echt verschrikkelijk. Als een stal eenmaal brandt, doe je met een brandblusser niks. Vandaar de focus op preventie.”

Ideeën

Welke ideeën zijn er zoal voorbijgekomen? “Zelf bracht ik het idee in om de elektrische installatie bij iedere wisseling van de ronde preventief te laten controleren, in plaats van vijfjaarlijks,” vertelt Herman. “Ook hygiëne – regelmatig goed opruimen en zorgen voor stofvrije installaties – is belangrijk. Een andere zinvolle maatregel is ongediertebestrijding door een professioneel bedrijf.”

Schouders eronder

Op termijn bespreken de risicodeskundigen van Univé de adviezen en maatregelen met hun klanten. Dat Univé Dichtbij zich samen met de leden sterk maakt voor brandveiligheid ervaart Herman als zeer positief. “Wij betalen premie, dan is het ook goed dat we meedenken.” “Nauwe betrokkenheid is logisch”, vult Gerrit aan. “Onze roots liggen in de agrarische sector en dat schept een verantwoordelijkheid. Samen zetten we de schouders eronder. Daarmee houden we onze klanten verzekerbaar en voorkomen we veel leed.”

Van brand wordt niemand beter. Hermans advies aan medeondernemers? “Kijk kritisch wat je vandaag al kunt doen om te voorkomen dat morgen je stal afbrandt.”

Lees hier het rapport ‘Stalbranden’’ en bekijk hieronder media van de Onderzoeksraad voor Veiligheid