Samen stalbranden voorkomen

Onlangs werd het rapport ‘Stalbranden in de veehouderij’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gepubliceerd. De conclusies daarvan waren somber: de veiligheid van stallen is de afgelopen jaren niet verbeterd. En dat terwijl iedereen zich inzet om stallen veiliger te maken.  Het Verbond van Verzekeraars pleit voor betere regelgeving op het gebied van isolatie, compartimentering en perceelbebouwing. Of en wanneer die regels er komen, is nog de vraag. Gelukkig zijn er toch tot die tijd genoeg dingen die agrariërs zelf kunnen doen. Adviseur Jan-Menno Zijlstra vertelt hoe Univé agrariërs probeert te helpen.

Werkzaamheden in de stal 

Veel stalbranden waarvan de oorzaak bekend is zijn ontstaan door brandgevaarlijke werkzaamheden in of direct naast de stal, zoals lassen, slijpen en snijbranden. Ook Zijlstra herkent het gevaar van deze werkzaamheden en geeft een aantal tips: “Het beste is vaak om niet in de stal zelf aan het werk te gaan, maar buiten. Wil je toch in de stal aan het werk, zorg er dan voor dat brandbaar materiaal is afgedekt met brandwerend materiaal. Let erop dat er geen brandbare spullen als stro, doeken en plastic in de buurt zijn. Ga niet aan de slag boven of in de buurt van de mestput omdat daarin veel licht ontvlambare gassen aanwezig zijn.”

Daarnaast is het natuurlijk van belang om altijd een brandblusser binnen handbereik te hebben. Ook is het verstandig om tot een uur nadat je klaar bent met lassen of slijpen je werkplaats nog even te controleren, zo verklein je de kans dat er iets misgaat.

Proactief elektra keuren

Ook defecte apparaten en elektra vormen een belangrijke oorzaak van stalbranden. Univé Dichtbij stuurt daarom elke paar jaar een risicodeskundige langs om klanten hierbij te helpen: “We willen klanten echt bij de hand nemen. Om goed verzekerd te blijven, zijn regelmatige elektrakeuringen verplicht. “Met onze Ondernemen zonder zorgen- diensten wil Univé het voor klanten makkelijker maken om zich aan de veiligheidseisen te houden”, vertelt Zijlstra. Met bijvoorbeeld de All-in elektrakeuring-dienst regelen wij periodiek de keuring. Zijn er verbeterpunten? Dan volgt er een advies in een uitgebreid rapport, zodat de klant zeker weet dat de elektrische installatie in orde is.