Verminder het risico op storing en brand

‘Onderhoud en periodiek keuren? Dat is een must!’

Geen enkele agrariër zit te wachten op storingen in zijn elektrische installaties. Laat staan op een bedrijfsbrand, veroorzaakt door een defect in de elektra. Je beperkt het risico op zulke situaties als je je installaties door een vakman laat aanleggen, goed laat onderhouden en periodiek laat keuren.

Wilbert Boon is eigenaar van Boon Agrosystems in Barneveld, een familiebedrijf met 40 jaar ervaring in het aanleggen, onderhouden en keuren van agro-technische installaties. “Er is qua installaties nogal wat veranderd ten opzichte van vroeger,” aldus Wilbert. “Ooit ging de techniek in stallen niet veel verder dan een paar lampen. Tegenwoordig heeft de gemiddelde agrariër zware industriële installaties staan die 24/7 draaien. Denk aan ventilatie, verlichting en andere processen. En die installaties moeten ook nog eens onder zware omstandigheden functioneren. Stof, wind en vocht hebben vaak vrij spel.”

Veilige installatie

Het verschil tussen industriële bedrijven en agrariërs is dat de eerste vaak een eigen technische dienst hebben die alert is op storingen. Agrarische bedrijven hebben zo’n dienst doorgaans niet. Wilbert: “Het onderhoud komt meestal neer op die ene man, die – heel begrijpelijk – gewoon zijn werk wil doen. Toch is een veilige installatie van groot belang. Soms zien we in stallen open besturingskasten met een dikke laag stof erop. Dat zijn gevaarlijke situaties. Uitval van apparatuur of stalbrand zijn risico’s waar je niet op zit te wachten.”

Brandwerende maatregelen

De periodieke elektrakeuring is dan ook een must als je je bedrijfsvoering serieus neemt, vindt Wilbert. “Ook periodiek onderhoud moet prioriteit zijn. Materiaal slijt nou eenmaal en er gaan weleens dingen kapot. Gelukkig zien steeds meer agrariërs het belang in van die zaken. Ook zien we dat agrariërs vaker brandwerende maatregelen nemen, zoals rookdetectie in technische ruimtes. Een goede ontwikkeling!”

Eén regisseur

Wilbert merkt soms dat er op boerenerven in de loop der jaren allerlei ‘losse’ installaties bij de bestaande installatie worden aangesloten. “Sommige agrariërs maken uit geldbesparing zelf iets of laten derden een installatie aanleggen. Zonnepanelen bijvoorbeeld. Maar als je het veilig wilt doen, moet het wel goed gebeuren. Ons advies: laat niet iedereen aan je complexe installatie knutselen, maar zorg voor één regisseur. Het beste is om je installateur bij je plannen voor uitbreiding of opwekkingsinstallaties te betrekken.”

Welke tip heeft Wilbert nog meer voor agrariërs? “Staat je stal een bepaalde periode leeg? Plan dan onderhoud door een installateur in. Het kost je weinig tijd en je voorkomt er stilstand en storingen mee.”